EWIDENCJA RYCZAŁTOWA

 • ewidencja przychodów
 • rozliczenia z ZUS
 • obsługa pracowników (kadry i płace)
 • sporządzanie deklaracji do US i wysyłka elektroniczna dokumentów
 • reprezentowanie przed urzędami

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • rozliczenia z ZUS
 • obsługa pracowników (kadry i płace)
 • sporządzanie deklaracji do US i wysyłka elektroniczna dokumentów
 • reprezentowanie przed urzędami

KSIĘGI RACHUNKOWE (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)

 • tworzenie polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • ewidencja operacji gospodarczych
 • ewidencja środków trwałych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • sporządzanie deklaracji w zakresie podatku dochodowego (CIT), podatku od towarów i usług (VAT)
 • obsługa pracowników (kadry i płace)
 • reprezentowanie przed urzędami
 • sporządzanie zeznań rocznych

KADRY I PŁACE

 • sporządzanie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 • dokumentacja kadrowo-płacowa
 • sporządzanie listy płac
 • wyliczanie składek ZUS
 • sporządzanie deklaracji do ZUS
 • przygotowanie deklaracji do podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4, PIT-11)
 • przekazywanie drogą elektroniczną deklaracji do ZUS
 • Szkolenia w zakresie BHP, PPOŻ

PONADTO

 • pomoc przy zakładaniu firmy oraz wybór najkorzystniej ej formy opodatkowania
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby firmy
 • analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
 • tworzenie budżetów
 • pomoc przy organizowaniu obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie