W ramach oferty dla firm transportowych sporządzamy politykę rachunkowości oraz plan kont, tak aby zapewnić wysoki poziom optymalizacji podatkowej oraz zapewnić informację zwrotną niezbędną przy podejmowaniu decyzji.

KSIĘGOWOŚĆ

Koszty

Sprzedaż

ZWROT VAT Z UE

Dla firm zajmujących się transportem międzynarodowym proponujemy usługę polegającą na ubieganiu się w jej imieniu o zwrot podatku VAT naliczonego w krajach Unii Europejskiej. W kwotach wydatkowanych na zakup na przykład paliwa czy opłat drogowych zawiera się od 15 do nawet 27 procent podatku VAT. Procedura zwrotu jest skomplikowana, a każdy kraj ma nieco inne wymagania co do dokumentacji. W związku z tym że przetwarzanie złożonego wniosku trwa zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy, za dodatkową opłatą jesteśmy w stanie sfinansować taki zwrot w ciągu kilku dni od zebrania dokumentacji.

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW

Wielu przedsiębiorców zajmujących się transportem drogowym ma problem z prawidłowym rozliczaniem czasu pracy kierowców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom proponujemy naszym klientom kompleksową usługę polegającą na wyliczaniu należnego kierowcom wynagrodzenia na podstawie danych z karty kierowcy oraz polecenia wyjazdu służbowego. Zapewniamy zgodność z przepisami krajowymi oraz w przypadku transportu międzynarodowego z przepisami innych państw odnoszących się do wynagrodzenia minimalnego za pracę na ich terytorium. W ramach usługi wyliczymy również zaliczkę na podatek dochodowy oraz zobowiązania wobec ZUS, tak jak dla pozostałych pracowników.

 

MONITORING PŁATNOŚCI

W ramach usługi zapewniamy stałą kontrolę nad należnymi Twojej firmie płatnościami. Stały monitoring płatności zapewni Ci bieżącą informację o kwotach i terminach należności wpływających na konto Twojej firmy. Po przekazaniu nam faktur zajmiemy się regularnym przypominaniu odbiorcom o zbliżającej się płatności. W informacji zwrotnej zapewniamy bieżące wiekowanie należności.