W ramach oferty dla firm transportowych sporządzamy politykę rachunkowości oraz plan kont, tak aby zapewnić wysoki poziom optymalizacji podatkowej oraz zapewnić informację zwrotną niezbędną przy podejmowaniu decyzji.

KSIĘGOWOŚĆ

Koszty

  • Udostępnimy Ci regularnie informacje o strukturze kosztów wraz z podziałem na konkretne auta i kierowców. Będzie to kompleksowa informacja pozwalająca określić między innymi rentowność danego pojazdu czy średnie zużycie paliwa, ale też pozwoli ocenić skłonność danego kierowcy do generowania zbędnych kosztów, co z kolei umożliwi podjęcie skutecznych decyzji w celu ich optymalizacji.

Sprzedaż

  • Na podstawie dokumentacji wyliczymy obrót generowany przez każdy pojazd w ujęciu za jeden kilometr, co pozwoli określić minimalną stawkę frachtu na różnych trasach.
  • Zapewnimy dane do porównania pracy różnych kierowców, lub dyspozytorów, które pomogą obiektywnie ocenić wydajność ich pracy.

ZWROT VAT Z UE

Dla firm zajmujących się transportem międzynarodowym proponujemy usługę polegającą na ubieganiu się w jej imieniu o zwrot podatku VAT naliczonego w krajach Unii Europejskiej. W kwotach wydatkowanych na zakup na przykład paliwa czy opłat drogowych zawiera się od 15 do nawet 27 procent podatku VAT. Procedura zwrotu jest skomplikowana, a każdy kraj ma nieco inne wymagania co do dokumentacji. W związku z tym że przetwarzanie złożonego wniosku trwa zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy, za dodatkową opłatą jesteśmy w stanie sfinansować taki zwrot w ciągu kilku dni od zebrania dokumentacji.

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW

Wielu przedsiębiorców zajmujących się transportem drogowym ma problem z prawidłowym rozliczaniem czasu pracy kierowców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom proponujemy naszym klientom kompleksową usługę polegającą na wyliczaniu należnego kierowcom wynagrodzenia na podstawie danych z karty kierowcy oraz polecenia wyjazdu służbowego. Zapewniamy zgodność z przepisami krajowymi oraz w przypadku transportu międzynarodowego z przepisami innych państw odnoszących się do wynagrodzenia minimalnego za pracę na ich terytorium. W ramach usługi wyliczymy również zaliczkę na podatek dochodowy oraz zobowiązania wobec ZUS, tak jak dla pozostałych pracowników.

 

MONITORING PŁATNOŚCI

W ramach usługi zapewniamy stałą kontrolę nad należnymi Twojej firmie płatnościami. Stały monitoring płatności zapewni Ci bieżącą informację o kwotach i terminach należności wpływających na konto Twojej firmy. Po przekazaniu nam faktur zajmiemy się regularnym przypominaniu odbiorcom o zbliżającej się płatności. W informacji zwrotnej zapewniamy bieżące wiekowanie należności.