Ceny usług ustalane są indywidualnie z każdym Klientem. Przyjęta stawka rozliczeniowa za usługi uzależniona jest m.in. od formy prowadzonej działalności oraz opodatkowania, wyboru sposobu prowadzenia ewidencji księgowej, liczby dokumentów, liczby pracowników, liczby środków trwałych itp.

1. Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego –RYCZAŁT(od 100zł netto za m-c)

Oferowane usługi:

2. Prowadzenie podatkowej KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (od 150zł netto)

Oferowane usługi:

3. Prowadzenie KSIĄG HANDLOWYCH (od 500zł netto)

Oferowane usługi:

4. Obsługa KADROWO-PŁACOWA (od pracownika od 30zł za m-c za osobę netto)

Oferowane usługi: